petícia MOR HO!
za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírode
viac informácií
petičný hárok

Jedno z najväčších
bohatstiev Slovenska sú

naše lesy


Zásoby dreva na pni majú hodnotu okolo 25 miliárd €. Ekologické služby lesa sa odhadujú na 500 miliárd €, teda až dvadsaťnásobne viac ako je hodnota dreva, ako suroviny. Škody na ekologických systémoch lesov v SR môžu zásluhou nerozumnej úpravy súčasnej legislatívy dosiahnuť až desiatky miliárd €. Vláda SR a NRSR by sa tým už mala naozaj vážne zaoberať.


podrobnejšia štúdia